סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים - 31.3.2020

סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים

31.3.2020

משבר הקורונה: תכנית החילוץ הממשלתית יוצאת לדרך 

 

  • חבילת הסיוע למשק להתמודדות עם נזקי הקורונה מגיעה ל- 80 מיליארד ש"ח

  • במקביל, בנק ישראל מעצים את מדיניות מרחיבה, הכוללת רכישות של אג"ח ממשלה

  • נתוני המקרו שיפורסמו בקרוב בעולם ובישראל יצביעו על מיתון ועלייה חדה באבטלה     

 

ראש הממשלה ושר האוצר הודיעו על חבילת סיוע למשק בסדרי גודל היסטוריים. לתכנית יש ארבעה סעיפים עיקריים. הראשון קובע מסגרת של 11 מיליארד ₪ לחיזוק מערכת הבריאות, כולל הצטיידות של מכונות הנשמה וציוד שחסר. הסעיף השני מתקצב 20.6 מיליארד ₪ לרשת ביטחון סוציאלית לשכירים ולעצמאיים והקלות למשקי בית. הסעיף השלישי, עם הסכום הגבוה בתוכנית, מקדיש 40.7 מיליארד ₪ לסיוע לעסקים, כולל הלוואות בערבות המדינה שיעניקו הבנקים, ומענים אחרים לקשיים תזרימיים. לבסוף, כ- 7.7 מיליארד ₪ יוקצבו לקרנות להמרצת המשק. על פי חלוקה אחרת, 47.5 מיליארד ₪ בתוכנית יופיעו בתקציב, כולל מענקים וקצבאות, ו- 32.5 מיליארד ₪ יהיו בצורת אשראי וסיוע תזרימי.   

במידה והמשק יושבת כשמונה שבועות, הגרעון בתקציב עלול לעבור את ה- 10% מהתמ"ג. חשוב להדגיש שטרם נמסרו פרטים מלאים על מקורות המימון של חבילת הצעדים, שיצטרכו לעבור את האישור של הכנסת. חלק מהגרעון התקציבי השנה ינבע מהירידה החדה בהכנסות ממסים על רקע ההאטה בפעילות. אנו סבורים שגם אם הגרעון השנה יעבור את ה- 10% מהתוצר, וכתוצא מכך תירשם עלייה חדה ביחס החוב הציבורי לתוצר, תנאי הפתיחה של המשק, עם שיעור נמוך של החוב הציבורי יחסית לתוצר, מבטיחים שהתפתחויות אלה לא יביאו להרעה במצב הפיננסי היחסי של ישראל. זאת, במיוחד בתקופה הנוכחית בה ממשלות רבות בעולם, כגון בארה"ב, אנגליה, וגרמניה, נקטו גם במדיניות פיסקלית מרחיבה  בסדרי גודל שלא מוכרים מן העבר.

מבט עדכני על הביצועים מתחילת השנה בשוקי ההון בעולם ובישראל מצביע על מצב שרחוק מ"פניקה פיננסית". נכון לאתמול בסוף המסחר בארה"ב, מרבית מדדי המניות בעולם, כולל בישראל, ירדו ב- 22%-26% מתחילת השנה. בין המדדים שבלטו "לחיוב", עם ירידות נמוכות יחסית לנ"ל, בולטים מדד הנאסד"ק ומדד המניות בשוויץ, עם ירידות של 13%-14%. בהתחשב בכך שממילא משקיעים רבים ציפו לתיקון מסוים ברמות המחירים ובהינתן משבר הקורונה המפתיע, אנו סבורים שירידות אלה אינן מצביעות על מצב של "פניקה פיננסית". עקום התשואות בארה"ב הנו בעל שיפוע חיובי, כאשר התשואות לפדיון על אג"ח ממשלתיות לשלושה חודשים, שנתיים, ועשר שנים הן 0.07%, 0.24%, ו- 0.72% בהתאמה. בשבוע האחרון מחיר הנפט בעולם המשיך לרדת, גם כתוצאה מאי-ההסכמות בארגון אופ"ק וגם מהירידה בביקוש. מחיר חבית נפט ירד ב- 60% מתחילת השנה. מדד התנודתיות, ה- VIX, ממשיך לרשום רמות גבוהות, ואתמול הוא נסחר ב- 57.27 נקודות.

רמת התנודתיות בשווקים צפויה להישאר גבוהה על רקע ההאצה בהתפשטות העולמית של נגיף הקורונה. למעשה, גוברת הנטייה של מדינות רבות להטיל סגר כמעט מלא של כל סוגי הפעילות במטרה לבלום את ההדבקות במחלה. מגמה זאת התחזקה לאחרונה באירופה ובארה"ב. מספרי הנבדקים והנספים מהמחלה הולכים וגדלים עם הזמן, וכך גם הביקוש למקומות אשפוז וציוד רפואי בבתי חולים. ככל שיידרש יותר זמן להשתלט על המחלה, כך גם אורך תקופות הסגר יגדל, וכתוצאה מכך הפגיעה בפעילות הכלכלית תהיה משמעותית יותר.

מקרו עולמי: נתונים ראשונים המצביעים על הפגיעה בפעילות ובתעסוקה. בלט במיוחד בשבוע האחרון נתון דורשי דמי האבטלה בארה"ב לשבוע שהסתיים ב- 21.3: 3.3 מיליון אנשים מול תחזית של 1.7 מיליון. הנתון הסופי של מדד אמון הצרכנים בחודש מרץ, ע"י אוניברסיטת מישיגן, ירד ל- 89.1 בהשוואה ל- 101 בפברואר. על ההתכווצות בפעילות יכול להעיד גם האומדן למדד מנהלי הרכש של סך התפוקה ע"י IHS Markit ירד מ- 49.6 בפברואר ל- 40.5 במרץ. קיימות תחזיות שונות לגבי עומק הירידה בתמ"ג האמריקאי ברבעון השני השנה. בגולדמן זקס סבורים שירידה זאת עלולה להגיע ל- 24% במונחים שנתיים, ולעומת זאת בג'יי פי מורגן מצביעים על ירידה חזויה של 14%. גם באירופה הנתונים מצביעים על התכווצות בפעילות. האומדן של IHS Markit למדד מנהלי הרכש בגוש האירו לחודש מרץ הנו 31.4 נקודות, ירידה חדה מהנתון של 51.5 בפברואר, והרמה הנמוכה מאז החלו לפרסם סדרה זאת (יולי 1998). הנתון המקביל באנגליה הוא 37.1 במרץ, בהשוואה ל- 53 בפברואר. 

ישראל: מספר דורשי העבודה חצה את רמת ה- 700 אלף איש. ענפי משק כמו תיירות, תעופה, ומלונאות עלולים להיפגע לא רק בטווח הקצר, לכן ההתאוששות במספר המועסקים בהם אם וכאשר המשבר יסתיים תהיה מאתגרת.

בנק ישראל רוכש איגרות חוב ממשלתיות בהיקף של עד 50 מיליארד שקל. זאת, על מנת להקל על תנאי האשראי במשק ולתמוך בפעילות הכלכלית וביציבות הפיננסית.

  

ארה"ב: עלייה בדרישות לדמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב- 21 במרץ ל- 3.28 מיליון (באלפי אנשים)

ארה"ב: עלייה בדרישות לדמי אבטלה בשבוע שהסתיים ב- 21 במרץ ל- 3.28 מיליון (באלפי אנשים)

המקור: Trading Economics

 

הסקירה הוכנה ע"י פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר 


הערות ואזהרות כלליות נוספות:
מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שפעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ("פעילים") ביצעה בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע מידע אלו - אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. פעילים ועובדיה אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה יביא לתוצאות מסוימות. מסמך זה אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע, אין לראות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פי האמור במסמך זה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו, מטרותיו ונתוניו האישיים של כל משקיע, ולאחר הפעלת שיקול דעת עצמאי. פעילים, עובדיה, וכל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לפעילים, או לחברות קשורות אליה, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס ואינו מתיימר להוות פרשנות מקובלת על רשויות המס או על גופים נוספים. מסמך זה הינו רכושה של פעילים, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מפעילים.