מחלקת מחקר

מחלקת מחקר
מחלקת מחקר
מחלקת מחקר


לצורך גיבוש מדיניותו ומקסום התועלת ללקוח, נעזר מערך ההשקעות של פעילים במחלקת המחקר של החברה.  בראש המחלקה עומד רו"ח רוני עילם – בעל ניסיון של יותר מ-28 שנה בשוק ההון ובעבר מנהל מחלקת המחקר של פועלים שוקי הון והשקעות. 

המחלקה כוללת מומחים בעלי ידע מעשי ותיאורטי האחראים לגיבוש אסטרטגיית ההשקעות. המחלקה יוזמת ויוצרת תחזיות מאקרו ומחקרים מקיפים בנוגע לענפי המשנה של המשק, וכן מנהלת ניתוח ומעקב שוטף אחר החברות המובילות בישראל ובחו"ל. ההיערכות לתנאי השוק המשתנים ומדיניות ההשקעות נתמכות על ידי מערכות מחשוב חדשניות, המאפשרות ניתוח אפיקי השקעה אלטרנטיביים, תוך שימוש במודלים משוכללים להשוואה, וכל זאת בזמן אמת. המחלקה מבצעת ניתוחים יסודיים של כלל ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים בהם משקיעה פעילים, ומספקת חוות דעת והמלצות המבוססות על תוצאות הניתוח. 

תהליך קבלת החלטות השקעה מובנה ומסודר

החברה מקפידה על תהליך קבלת החלטות השקעה שיטתי ומושכל. ראשיתו של התהליך הנו בישיבה של ועדת הדירקטוריון, המתכנסת כל שישה שבועות המתווה את מדיניות ואסטרטגיות ההשקעה. המשכו בועדת ההשקעות השבועית בנוכחות יו"ר הדרקטוריון ומנכ"ל פעילים, במסגרתה מתקבלות החלטות השקעה המיושמות בתיקי ההשקעות של הלקוחות.