קשרי לקוחות

קשרי לקוחות
קשרי לקוחות
קשרי לקוחות


הקמת הדסק היתה פועל יוצא של ההבנה שלקוחות המפקידים בידי החברה את ניהול מיטב כספם ראויים לקבל שירות יוזם אשר נועד לעדכנם במצב תיק ההשקעות ובההערכות של אנשי המקצוע של פעילים למצב שווקי ההון בארץ ובעולם.

התשומות אותן משקיעה פעילים בשירות ייחודי זה והדגש על קשר אישי ומתמשך עם כלל לקוחותינו מהווים נדבך מרכזי אף בחזונה של החברה -  "להיות שותפה מועדפת בהשגת מטרותיו הכלכליות של הלקוח". לשם הגשמת חזון זה אנו מתאימים לכל לקוח יועץ השקעות אישי אשר מלווה אותו לאורך תקופת ניהול תיק ההשקעות בפעילים.