סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים - 24.3.2020

סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים

24.3.2020

נמשך המאבק בקורונה ובמקביל ננקטת מדיניות כלכלית מרחיבה
 

  • מאפיין בולט של המשבר הנוכחי: העצירה הפתאומית של פעילות הייצור של מוצרים ושירותים 

  • בנקים מרכזיים פועלים לשמירה על היציבות הפיננסית תוך הזרמת נזילות ניכרת 

  • בישראל אנו ממתינים להכרזה על פרטי חבילת הצעדים להתמודדות הממשלה עם המשבר

 

הגידול המהיר במספר החולים בקורונה בעולם והעלייה במספר המדינות שהטילו סגר כמעט מלא הובילו להמשך ירידות חדות ועלייה בתנודתיות בשווקים בימים האחרונים. מתחילת השנה, מדדי הדאו ג'ונס, S&P500, והנסדא"ק רשמו ירידה של 35%, 31%, ו-24% בהתאמה. גם מרבית המדדים המקבילים באירופה, בישראל, ובאסיה ירדו בשיעורים בין 30% ל- 35%. מדד ה- VIX סיים את יום המסחר אתמול ברמה הגבוהה של 62 נקודות, לאחר שביום שני לפני שבוע הוא הגיע לרמה גבוהה מזאת במשבר 2008. על רקע החששות ממיתון ומלחמת המחירים בין ערב הסעודית לרוסיה, מחיר הנפט מסוג ברנט ירד בשבוע שעבר ב- 19%. מתחילת השנה, מחיר זה ירד ב- 58% ועומד כעת על 27.5 דולר לחבית. באשר למטבעות, השבוע האחרון היה הטוב ביותר לדולר מ- 2008, עם עלייה של 3.3% בדולר אינדקס. מתחילת השנה, הדולר התחזק ביחס לאירו ב- 4.31%, וביחס לסל של מטבעות אחרים בשיעור של 6%. השקל פוחת מתחילת השנה ביחס לדולר ב- 7.5%: שער החליפין עבר מ- 3.45 שקל לדולר בתחילת השנה ל- 3.71 במסחר אתמול.

התללה מסוימת בעקום התשואות של אג"ח ממשלת ארה"ב. בעקבות ההפחתה בריבית הפד בשבוע שעבר לרמה של 0.25%, חלה ירידה בתשואות הקצרות. במקביל, כתוצאה מגורמים שונים חלה עלייה בתשואות הארוכות. נכון לאתמול, התשואות לפדיון ל- 3 חודשים, שנתיים, ועשר שנים הגיעו ל- 0.005%, 0.31%, ו- 0.76% בהתאמה. הפער בין התשואה לעשר שנים לזאת לשנתיים היה 30 נקודות בסיס בתחילת השנה, ועתה הוא 45 נקודות בסיס. בשוקי החוב הקונצרני, נרשמה עלייה משמעותית בפער בין הריביות על אג"ח בסיכון גבוה לעומת אלה בדרוג השקעה, או במלים אחרות, פרמיות הסיכון עלו.

ההאטה בפעילות הריאלית: מה שונה בין המשבר הנוכחי למשברים קודמים? התופעה הבולטת במשבר הנוכחי, בנוסף להיותו משבר של מגיפה גלובלית, היא הפתאומיות והמהירות שבה נעצרה פעילות הייצור של מוצרים ושירותים, תוך ירידה חדה במספר המועסקים. ראינו זאת בסין בחודש פברואר, כאשר גם הופעלו תנאים של עוצר על האוכלוסייה בערים העיקריות. זאת ועוד, אי הוודאות הגדולה באשר לנקודת הזמן בה ניתן יהיה לקבוע שהמשבר הסתיים, ובאשר למצב "הנורמלי החדש" ביום שאחרי המשבר, כשלעצמה תורמת לשיתוק בפעילות ולכניסה לעמדות המתנה ע"י גורמים עסקיים שונים. 

מקבלי ההחלטות מגיבים למצב השוטף ולמרבית תחזיות המאקרו, המצביעות על מיתון בפעילות הכלכלית בעולם ובישראל לפחות ברבעון השני והשלישי השנה. השיתוק של חלק ניכר מהפעילות הכלכלית מוביל לגידול בדורשי העבודה ובמובטלים. בנקים מרכזיים פועלים לשמירה על היציבות של מערכות הבנקים והפיננסיים, ובמקביל להגדלת הנזילות והבסיס למתן אשראי לענפי משק הניזוקים במיוחד מהמשבר. במרבית המקרים, הריביות הופחתו בצורה מהירה. ריבית הפד עומדת כיום על 0.25% והריבית באנגליה על 0.1%. כידוע, הריביות בגוש האירו וביפן הן ברמות שליליות. מדיניות מאד מקובלת בימים אלה היא של רכישת אג"ח מדינה ע"י הבנקים המרכזיים, כולל בנק ישראל, בסכומים ניכרים כדרך להזרמת נזילות והפחתת הריביות לטווחים הבינוני והארוך בשוקי האשראי. 

באשר למדיניות הפיסקלית, משרדי האוצר וממשלות פועלים כעת בכיוון המרחיב, תוך הגדלת הגרעון התקציבי והחוב הלאומי. זאת, בשני כיוונים עיקריים: (1) הגדלה מאסיבית של ההוצאות על בריאות, על מנת לחזק את תשתית בתי החולים והשגת הציוד הרפואי הנדרש להתמודדות עם התחלואה ההולכת וגדלה עם הזמן, ו- (2) קביעת סובסידיות, תשלומי העברה, והקלות במיסוי ובהיטלים לאוכלוסיות וחברות עסקיות הנמצאים במצוקת נזילות בעקבות המשבר. הדבר חל כמובן על דורשי עבודה ועצמאיים כמובן.

לקראת האטה בסביבת האינפלציה. על רקע המיתון בפעילות הריאלית, והסגר בפועל של חלק גדול מהאוכלוסייה, סביר להניח שהירידה בביקושים, כולל לדיור, תוביל להתמתנות בשיעור העלייה במדד המחירים לצרכן. תחזית האינפלציה לשנה קדימה של המחלקה הכלכלית בבנק הפועלים עומדת על 0.4%. עם זאת, יש אי-ודאות ניכרת סביב התחזית, שהרי חלק מרכיבי האינפלציה לא מדידים כעת, כגון נסיעות לחו"ל, תרבות ובידור, וכדומה. 

לסיכום, משבר הקורונה ימשיך להתגלגל בשבועות הקרובים, ולהיות מלווה בתנודתיות גבוהה בשוקי ההון בעולם ובישראל. בצד המאבק הרפואי בנגיף, קובעי המדיניות נוקטים בצעדים אגרסיביים לצמצום הנזקים הכלכליים והחברתיים של המשבר. בתחום ההשקעות, אנו חוזרים ומדגישים שבמוקדם או במאוחר המשבר יסתיים, ובינתיים נוצרות הזדמנויות חדשות בתחומי הטכנולוגיה, הרפואה, המחשוב, ואחרים.
  מדד מניות גלובלי ואפידמיות גלובליות קודמות: האם גם הפעם תהיה התאוששות מהירה עם סיום המשבר?

2403


מדד מחירי הדיור (המקור: למ"ס)

 

הסקירה הוכנה ע"י פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר 


הערות ואזהרות כלליות נוספות:
מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שפעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ("פעילים") ביצעה בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע מידע אלו - אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. פעילים ועובדיה אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה יביא לתוצאות מסוימות. מסמך זה אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע, אין לראות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פי האמור במסמך זה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו, מטרותיו ונתוניו האישיים של כל משקיע, ולאחר הפעלת שיקול דעת עצמאי. פעילים, עובדיה, וכל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לפעילים, או לחברות קשורות אליה, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס ואינו מתיימר להוות פרשנות מקובלת על רשויות המס או על גופים נוספים. מסמך זה הינו רכושה של פעילים, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מפעילים.