סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים - 14.1.2020

סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
סקירה של פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר של פעילים
 
14.1.20

        אופטימיות בשווקים לקראת החתימה על הסכם הסחר בין ארה"ב לסין

 
  •  הסנטימנט החיובי הוביל לכך שמדדי ה- S&P500 והנאסד"ק רשמו רמות שיא חדשות

  •  על פי האינדיקטורים האחרונים, חל שיפור בפעילות הגלובלית לקראת סוף שנת 2019

  •  בישראל, הריבית נותרה ללא שינוי ובמקביל הבנק המרכזי המשיך לרכוש מטבע חוץ       שיפור ניכר ביחסים בין ארה"ב לסין לקראת החתימה על הפרק הראשון של הסכם הסחר בין שתי המדינות. הטקס החגיגי צפוי להתקיים מחר, ה- 15 בינואר, בבית הלבן. בינתיים, וכצעד בונה אמון לקראת ההסכם, ארה"ב הודיעה על הוצאת סין מרשימת המדינות המבצעות "מניפולציות" על שערי החליפין שלהן על ידי פעולות יזומות בשוקי המט"ח במטרה ליצור פיחות במטבע המקומי, המכוון להיטיב על היצוא שלהן. זאת, לאחר שהסינים התחייבו שלא לבצע פיחותים יזומים. עוד לפני כן, בחמשת החודשים האחרונים חלה התחזקות של המטבע הסיני מול הדולר, ושער החליפין הגיע לרמות מתחת ל- 6.9 יואן לדולר. על פי הודעת ארה"ב, סין הוחזרה בהקשר הזה למדינות הנמצאות במעקב ע"י האמריקאים. רשימה זאת כוללת מדינות כגון יפן וגרמניה.
 
מה הנושאים העיקריים שיופיעו בהסכם הסחר? ככל הנראה, שני הסעיפים העיקריים שייכללו בפרק הראשון של הסכם הסחר הם: (א) מחויבות של סין לבצע יבוא של מוצרי מזון ומוצרים חקלאיים בסכומים של 35-40 מיליארדי דולר לשנה בשנתיים הקרובות, ו- (ב) ביטול הדרגתי של הדרישה מסין כלפי חברות אמריקאיות הפועלות בשטח שלה להעביר לחברות הסיניות הפועלות מולן את הטכנולוגיות שלהן. כמו בכל הסכם מהסוג הזה, הצלחתו תהיה תלויה בביצועים בפועל של כל מדינה לאורך זמן. בינתיים, על פי הנתונים האחרונים, חלה עלייה משמעותית ביבוא של סין מארה"ב בחודשיים האחרונים של 2019.
 
הציפיות הדרוכות והאופטימיות לחתימה על ההסכם הובילו להמשך המומנטום בשווקים הפיננסים, ומדדי ה- S&P500 והנאסד"ק הגיעו לרמות שיא חדשות. מעבר לנושאי הסחר בין ארה"ב לסין, עיניי המשקיעים יופנו עתה לדוחות הרבעוניים של החברות, שצפויים להתחיל להתפרסם השבוע.
 
באשר לנתוני מקרו האחרונים, מדד מנהלי הרכש הגלובלי של סך כל התפוקה (כולל תעשייה ושירותים) של ג'יי פי מורגן ו- HIS Markit עלה בדצמבר האחרון ל- 51.7, הרמה הגבוהה ב- 8 החודשים האחרונים. אינדיקטור זה מאותת על שיפור בפעילות לקראת סוף השנה,  שיפור שכלל את סעיפי ההזמנות החדשות, התעסוקה, והסנטימנט העסקי. עם זאת, רכיבי הסחר הבינלאומי אינם תורמים להתרחבות בפעילות, והם אלה שנפגעו במישרין ממלחמת הסחר.
 
שוק העבודה בארה"ב: נמשך הגידול הנאה במספר המועסקים בחודשים האחרונים. ממוצע תוספת המשרות החודשית עומד על 184 אלף משרות ב- 3 החודשים האחרונים ו- 189 אלף משרות בחצי השנה האחרונה. בחודש דצמבר נוספו 145 אלף משרות, כ- 15 אלף פחות מקונצנזוס התחזיות. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי ברמה הנמוכה של 3.5%. השכר לשעת עבודה עלה ביעור נמוך מהצפוי, אך עדיין נמצא ברמה של מעט מעל ל- 3% לעומת אותה התקופה אשתקד. אנו מעריכים שאין בדוח התעסוקה האחרון חדשות מבחינת המדיניות של הפד בחודשים הקרובים.
 
גוש האירו: שיפור מתון בפעילות ועלייה בשיעור האינפלציה. מדד מנהלי הרכש של סך כל התפוקה עלה בדצמבר האחרון אל 50.9 נקודות, מעט מעל לתחזית. העלייה בענפי השירותים קיזזה את הירידה בתעשייה. מדד המחירים לצרכן עלה בדצמבר בשיעור של 1.3% יחסית לאותו החודש אשתקד. האינפלציה השנתית בנובמבר עמדה על 1%. אינפלציית הליבה הממוצעת ב- 3 החודשים האחרונים עומדת על 1.2%, השיעור הגבוה מאפריל 2015. אמנם שיעור האינפלציה השוטף נמצא עדיין מתחת ליעד של הבנק המרכזי, אך העלייה בחודש האחרון משחררת מעט את הלחץ על ה- ECB להפחית את הריבית.
 
נתונים חיוביים בסין.
מדד מנהלי הרכש של סך כל התפוקה ע"י Caixin הצביע על עלייה בפעילות העסקית בדצמבר, עם נתון של 52.6 נקודות, מעט מתחת לנתון מנובמבר, שהיה ברמת שיא של 21 החודשים האחרונים. עיקר ההתרחבות הייתה בענפי השירותים ובביקושים המקומיים.
 
ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי ברמה של 0.25% לשנה. בבנק המרכזי הדגישו שבתנאים הנוכחים לא צפוי שינוי בריבית בחודשים הקרובים. במקביל, הבנק צפוי להמשיך להתערב בשוק מטבע חוץ על מנת לבלום חלק מייסוף השקל. במסגרת זאת, בנק ישראל רכש מט"ח בהיקף של 2.3 מיליארדי דולר בדצמבר אשתקד, בהמשך לרכישות של 1.2 מיליארדי דולר בנובמבר.
 
נתונים לא אחידים בשוק העבודה בישראל. מצד אחד, נתוני שרות התעסוקה והביטוח הלאומי מצביעים על מגמה של ירידה במשרות. מאידך, נתוני סקר כוח אדם מהלמ"ס הם עדיין חיוביים ומצביעים על גידול בתעסוקה..

שיפור ברמת הפעילות הגלובלית בסוף 2019: עלייה במדד מנהלי הרכש הגלובלי של סך התפוקה, המתפרסם ע"י ג'יי פי מורגן

סקירה
מדד מעל ל- 50 מצביע על התרחבות בפעילות
המקור: Trading Economicsהסקירה הוכנה ע"י פרופ' ליאו ליידרמן ומחלקת המחקר הערות ואזהרות כלליות נוספות:
מסמך זה מבוסס על נתונים ומידע שהיו גלויים לציבור. הנתונים והמידע ששימשו להכנת מסמך זה הונחו כנכונים, וזאת מבלי שפעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ("פעילים") ביצעה בדיקות עצמאיות ביחס לנתונים ולמידע מידע אלו - אין בסקירה זו משום אימות או אישור לנכונותם. פעילים ועובדיה אינם אחראים לשלמותם או דיוקם של הנתונים האמורים או לכל השמטה, שגיאה או ליקוי אחרים במסמך. יודגש כי מסמך זה הינו למטרת אינפורמציה בלבד, הוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות וכל הנסיבות הקשורות לאמור בו. המידע עליו מתבסס מסמך זה, והדעות האמורות בו, עשויים להשתנות מעת לעת ללא כל מתן הודעה או פרסום נוספים. אין להסתמך על האמור במסמך זה ואין להתבסס על כך ששימוש במידע או בהמלצות המובאות במסמך זה יביא לתוצאות מסוימות. מסמך זה אינו מותאם למטרות ההשקעה או לצרכיו האישיים והייחודיים של כל משקיע, אין לראות במסמך זה משום ייעוץ השקעות או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתוניו, צרכיו ומטרות השקעתו המיוחדים של כל אדם, ואין לפעול על-פי האמור במסמך זה אלא לאחר קבלת ייעוץ אישי המתחשב בצרכיו, מטרותיו ונתוניו האישיים של כל משקיע, ולאחר הפעלת שיקול דעת עצמאי. פעילים, עובדיה, וכל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישירים או עקיפים, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש במסמך זה או כתוצאה מהסתמכות עליו. לפעילים, או לחברות קשורות אליה, או לבעלי שליטה בהם, עשויות להיות החזקות בניירות הערך או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במסמך זה, עבורם או עבור לקוחותיהם, והם עשויים לבצע עסקאות המנוגדות לאמור במסמך זה. האמור במסמך זה אינו מהווה ייעוץ מס ואינו מתיימר להוות פרשנות מקובלת על רשויות המס או על גופים נוספים. מסמך זה הינו רכושה של פעילים, אין להעתיק, לשכפל, לצטט, לפרסם בכל אופן, לצלם, להקליט וכיו"ב את מסמך זה, או חלקים ממנו, ללא קבלת אישור, מראש ובכתב, מפעילים.