מחלקת מחקר

לצורך גיבוש מדיניותו ומקסום התועלת ללקוח, נעזר מערך ההשקעות של פעילים במחלקת המחקר של החברה.  בראש המחלקה עומד רו"ח רוני עילם – בעל ניסיון של יותר מ-28 שנה בשוק ההון ובעבר מנהל מחלקת המחקר של פועלים שוקי הון והשקעות.

המחלקה כוללת מומחים בעלי ידע מעשי ותיאורטי האחראים לגיבוש אסטרטגיית ההשקעות. המחלקה יוזמת ויוצרת תחזיות מאקרו ומחקרים מקיפים בנוגע לענפי המשנה של המשק, וכן מנהלת ניתוח ומעקב שוטף אחר החברות המובילות בישראל ובחו"ל. ההיערכות לתנאי השוק המשתנים ומדיניות ההשקעות נתמכות על ידי מערכות מחשוב חדשניות, המאפשרות ניתוח אפיקי השקעה אלטרנטיביים, תוך שימוש במודלים משוכללים להשוואה, וכל זאת בזמן אמת.

WPS1